سومین جشنواره  بین‌المللی ایران‌نما

سومین جشنواره بین‌المللی ایران‌نما

The third International Festival of IRAN NAMA 

همایش پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی

(Conference of Iranian Studies Theses)

سومین دوره از جشنواره بین‌المللی ایران‌نما (همایش پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی) با هدف معرفی و حمایت از پژوهش‌های دانشجویان در خصوص موضوعات مختلف برگزار خواهد شد. پایان‌نامه‌های دانشجویی از مهم‌ترین منابع پژوهشی به شمار می‌روند که هر کدام موضوعی نو را ساخته و پرداخته‌اند، از این رو توجه به این بخش می‌تواند گام مهمی در معرفی همه‌جانبه ایران عزیز باشد

اولین دوره جشنواره در اسفند ۱۳۹۷ و دومین دوره در اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد و سومین دوره در اسفند ۱۳۹۹ به صورت غیرعمومی برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، مراسم تقدیر از برگزیدگان دوره دوم به تعویق افتاد و همزمان با دوره سوم انجام می‌شود

The third International Festival of IRAN NAMA (Conference of Iranian Studies Theses) will be held with the aim of introducing and supporting the research of students on various topics. Student dissertations are one of the most important research sources, each of which has created and addressed a new topic, so paying attention to this section can be an important step in the comprehensive introduction of Iran.

The first festival was held in March 2019 and the second festival in March 2020. The third festival will be held in February 2021 in a non-public manner. It should be noted that due to the epidemic of the Corona virus, the award ceremony of the second festival winners was postponed and will be held simultaneously with the third festival.

 همکاری

علاقمندان جهت همکاری در هیئت داوران و هیئت اجرایی می‌توانند رزومه خود را به پست الکترونیک جشنواره ارسال نمایند

مجموعه‌هایی که تمایل به همکاری در جشنواره بین‌المللی ایران‌نما دارند (از جمله ارسال لوگو، معرفی استاد جهت هیئت داوران و دیگر حمایت‌های معنوی و مادی) می‌توانند از طریق پست الکترونیک جشنواره مراتب را به اطلاع برسانند

 Cooperation

Those interested in cooperating with the jury and the executive board can send their resume to the e-mail of the festival.

Collections wishing to cooperate in International Festival of IRAN NAMA (including sending a logo, introducing a professor to the jury and other spiritual and material support) can inform the festival via e-mail.

 جوایز

نفر اول: گواهی اخذ عنوان رتبه برتر، به همراه تندیس، کتاب همایش و مبلغ ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی

نفر دوم: گواهی اخذ عنوان رتبه دوم، به همراه تندیس، کتاب همایش و مبلغ ۷ میلیون ریال جایزه نقدی

نفر سوم: گواهی اخذ عنوان رتبه سوم، به همراه تندیس، کتاب همایش و مبلغ ۵ میلیون ریال جایزه نقدی

انتشار چکیده مبسوط ۱۰ پایان‌نامه برتر در کتاب همایش

انتشار مقاله مستخرج از ۱۰ پایان‌نامه برتر در فصل‌نامه چهارزبانه و بین‌المللی فیفتاو

 Awards

First person: Certificate of the top rank, along with the book of the conference and a cash prize of 100 $

Second person: Certificate of the second rank, along with the book of the conference and a cash prize of 80 $

Third person: Certificate of the third rank, along with the book of the conference and a cash prize of 50 $

The detailed abstract of the top 10 dissertations will be published in the book of the conference

The article extracted of the top 10 dissertations will be published in the international and quadrilingual quarterly of FIFTAW 


محورهای جشنواره

محورهای جشنواره ایران‌شناسی، باستان‌شناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی، زبان‌های باستانی، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ، فرهنگ عامه، میراث فرهنگی، آداب و رسوم، اقوام، پوشاک محلی، صنایع‌دستی، معماری و شهرسازی، فلسفه و عرفان، میراث طبیعی و گردشگری

Topics

Iranology, Archeology, Mythology, Symbolism, Ancient Languages, Persian Language and Literature, History, Popular Culture, Cultural Heritage, Customs, Ethnicities, Local Clothing, Handicrafts, Architecture and Urban Planning, Philosophy and Mysticism, Natural Heritage and Tourism 

هزینه شرکت

هزینه شرکت در جشنواره برای ارسال چکیده پایان‌نامه‌ها و داوری آنها رایگان می‌باشد و هزینه شرکت در داوری نهایی به شرح ذیل است شرکت در جشنواره به عنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکترا: ۱۵۰هزار تومان

 Fee

The cost of participating in the festival to send abstracts of dissertations and their initial judging is free and the cost of participating in the final judging is as follows. Participation in the festival as a dissertation of Master and Doctoral: 10 $ 


ارگان‌ها، مراکز و شرکت‌های محترمی که ما را در سال ۱۳۸۹ یاری کردند 
بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس 
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی 
دانشگاه تهران 
 دانشگاه فردوسی مشهد 
دانشگاه بوعلی سینا 
 دانشکده فنی دکتر شریعتی 
 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
کشورشناسی ایران 
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
انجمن مدیریت راهبردی ایران 
شرکت تجارت پژوهش زاگرس 
آژانس ماهور گشت
 هتل بین‌المللی لاله یزد 
Respected organizations, centers and companies that helped us in 2020 
Zagros Regional Office of Iranology 
Kharazmi University, Center for Growth of Technology Units
University of Tehran 
Ferdowsi University of Mashhad 
Bu Ali Sina University of Hamedan 
Dr. Shariati Technical College 
Cultural Heritage and Tourism Research Institute 
University of Kermanshah, Medical Sciences 
Association of Iranian Strategic Management 
 Zagros Research Trade Company 
Mahoor Gasht Travel Agency 
Laleh International Hotel of Yazd 
تار‌یخ‌های مهم

Important Dates

مهلت ارسال چکیده و فرم ثبت‌نام ۲۵-۱۰-۱۳۹۹
deadline for submitting abstract and registration form
14 Jan. 2021 

مهلت ارسال اصل پایان‌نامه

‌ ۱۳۹۹-۱۱-۰۱ 

deadline for submitting dissertation

20 Jan. 2021 

اعلام پایان‌نامه‌های منتخب

 ۱۳۹۹-۱۱-۰۵

announcement of selected dissertations

24 Jan. 2021 

برگزاری جشنواره

۱۳۹۹-۱۲-۰۵

holding the festival

23 Feb. 2021 

راه‌های ارسال آثار

پست الکترونیک

 FIFTAWIranologyThesis@gmail.com

 ارسال فایل بر روی لوح فشرده به نشانی دفتر فیفتاو: تهران، پل حافظ، خیابان رودسر، مرکز رشد دانشگاه خوارزمی، طبقه اول

 Ways to Send Works

E-mail: FIFTAWIranologyThesis@gmail.com  


 از علاقه‌مندان درخواست می‌شود چکیده‌ای مبسوط از پایان‌نامه در حجم حداکثر شش صفحه (۱۵۰۰ لغت)(مطابق طرح نمونه)  ارسال نمایند. محدودیتی در ارسال تصویر یا نمودار وجود ندارد و پژوهشگران می‌توانند برای معرفی هر چه بهتر اثر خود از تصاویر و یا نمودار و ... نیز استفاده نمایند. جهتانجام فرایند داوری به صورت منصفانه و مناسب، پس از داوری اولیه، چکیده‌های برتر انتخاب و از نویسندگان آنها درخواست می‌شود، اصل پایان‌نامه را جهت داوری نهایی  ارسال کنند
لازم به ذکر است چکیده‌های منتخب در کتاب مخصوص جشنواره با عنوان (ایران‌نما) (همایش پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی) چاپ خواهد شد
Guide for Submitting Works
Interested parties are asked to submit a detailed abstract of the dissertation in a maximum volume of 6 pages (1500 words) (according to the sample design). There is no restriction in sending an image or diagram in the file, and researchers can use images or diagrams to introduce their work as well as possible. In order to conduct the judging process fairly and appropriately, after the initial judging, the best abstracts are selected and their authors are asked to send the original dissertation for final judging. It should be noted that the selected abstracts will be published in the special book of the festival entitled (IRAN NAMA) (Conference of Iranian Studies Theses)
Click here to get the sample form
Click here to get the registration form 

report of first International Festival of IRAN NAMA (Conference of Iranian Studies Theses)- 2019

The first period of the International Festival of IRAN NAMA: March 2019, the secretary Mr. Armin Heydarian (Iranian Studies Researcher) 

The second period of the International Festival of IRAN NAMA: March 2020, the secretary Dr. Mohammad Reza Ataie (Head of the Iranology Foundation of the Zagros Regional Office) 

The third period of the International Festival of IRAN NAMA: February 2021

Unfortunately, with the outbreak of the Covid-19 virus, the ceremony of the second festival was postponed and we decided to honor the winners at the same time with the third period of the festival. It should be noted that the third period of the International Festival of IRAN NAMA will be held in a non-public manner

گزارش نخستین جشنواره بین‌المللی ایران‌نما (همایش پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی) ۱۳۹۷

اولین دوره جشنواره بین‌المللی ایران‌نما: اسفند ۱۳۹۷ دبیر آقای آرمین حیدریان (پژوهشگر ایران‌شناسی)

دومین دوره جشنواره بین‌المللی ایران‌نما: اسفند ۱۳۹۸ دبیر دکتر محمدرضا عطایی (رئیس بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس)

سومین دوره جشنواره بین‌المللی ایران‌نما: اسفند ۱۳۹۹

متاسفانه با شیوع ویروس کووید۱۹ مراسم دومین دوره جشنواره به تعویق افتاد و برآن شدیم تا تقدیر از برگزیدگان را هم‌زمان با سومین دوره از جشنواره انجام دهیم. لازم به ذکر است سومین دوره جشنواره بین‌المللی ایران‌نما به‌صورت غیرعمومی برگزار خواهد شد 

نشانی دفتر فیفتاو

تهران، پل حافظ، خیابان رودسر، مرکز رشد دانشگاه خوارزمی، طبقه اول

The Office of FIFTAW Center for Growth of Kharazmi University, Roodsar St., Hafez Bridge, Tehran, Iran

نشانی دبیرخانه

تهران، صندوق پستی ۱۵۹۳۶۵۵۴۱۱

Secretariat Address Tehran, PO Box 1593655411  

تلفن روابط عمومی

۰۹۳۶۸۲۰۴۳۹۰

تلفن پاسخگوی ایران نما

۰۹۱۲۷۲۰۴۰۶۱

IRAN NAMA Answering Phone

09127204061 

نمابر

۰۲۱-۸۸۸۰۳۶۴۶

Fax

021-88803646